Uzbekistāna

Uzbekistānas vīzu cenas uz 2022 gadu (cenas EUR)

Vīzas kategorija LR pilsoņi
5-6 d.dienas
Vienkārtēja (līdz 7 dienam) 75
Vienkārtēja (līdz 15 dienam) 85
Vienkārtēja (līdz 30 dienam)   95
Vienkārtēja (līdz 90 dienam)  108
Vienkārtēja (līdz 6 mēnešiem) 130
Vienkārtēja (līdz 12 mēnešiem) 170
Коmercvīza daudzkārtēja (līdz 6 mēnešiem) 165
Коmercvīza daudzkārtēja (līdz 12 mēnešiem) 245
Тranzīta (līdz 24 stundām) 42
Тranzīta (līdz 48 stundām) 48
Тranzīta (2 kārtēja) 57
Групповая виза до 15 дней ( группа не менее 10 чел.) 37
1 reizēja smago auto vadītājiem ( līdz 20 dienām) 100
3 kārtēja smago auto vadītājiem ( līdz 90 dienām) 130
Dokumentu piegāde Rīgas centrā no 10
Īpaša dokumentu piegāde Rīgā no 35

Vīzas kategorija  LR nepilsoņi

10-12 d.dienas
Vienkārtēja (līdz 7 dienam) 165
Vienkārtēja (līdz 15 dienam) 175
Vienkārtēja (līdz 30 dienam) 200

Dokumenti: pase, 1 foto, dati anketei.

Dokumentu pieņemšana: pirmdienās, trešdienās, piekdienās.

Ja ir 2 un vairāk pases - ATLAIDES !!!

Pēc nepieciešamības Konsulāts var pieprasīt  papild dokumentus. Ka arī konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Konsula nodevas, valūtas kursu izmaiņu dēļ, vīzas cenas var mainīties. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots. 

Vīzas

Ceļojumu grafiks

Kruīzi

beach