Baltkrievija

Vīzas uz Baltkrieviju uz 2016 gadu.
Latvijas, Lietuvas, Polijas un Igaunijas pilsoņiem un nepilsoņiem. (Cenas norādītas EUR)
5 darba dienas 2 darba dienas
Privāt vīza vienreizēja (līdz 30 dienām) 32 59
Privāt vīza divkartēja (līdz 30 dienām) 45 70
Daudzreizēja (līdz 90 dienām)* 80 109
Darījuma vīza daudzreizēja līdz 3 mēnešiem (Vēstule no LR un BLR) 80 109
Darījuma vīza vienreizēja (līdz 30 dienām) / divkārtēja (līdz 30 dienām) 35/47 62/75
Tranzīts vienreizējais / ārzemniekiem 18 / 32 46 /50
Tranzīts divkāršs / ārzemniekiem 23 / 49 50 / 80
Daudzreizējais tranzīts ( uz 1 gadu) 46 72
Bērniem līdz 6 gadiem ( privāt vīza, tranzīts) 8 12
Grupas vīza no 6 cilvēkiem 22 28
Daudzreizēja komercvīza (ielūgums 10-15 d.d +ielīmēšāna) ja ir atiecīgas vēstules) /ja ir visi savidokumenti** 310/ 178 370 / 210

Ja ir 2 un vairāk pases - ATLAIDES !!!

Nepieciešamie dokumenti: 1.pase ( jābūt derīgai ne mazāk kā 3 menēšus pēc vienkārtējas vīzas beigšanas, pasē jābūt 2 brīvam vīzas lapām. 2. 1 foto- no foto atelje, izmērs 35X45 mm. 70-80% no bildes platības jāaizņem sejai. Mākslas fofo vēstniecībā nepieņem.3. medicīnas apdrošināšana uz bauciena laiku, kuru var nokrtot arī pie mums birojā. 4. Anketu dati.

Brauciena laikā obligāti jābūt veselības apdrošināšanas polisei! Kuru var noformēt mūsu aģentūrā.Personām kuri dzimoši pēc 11.11.1991g. ir nepieciešams - dzimšanas apliecibas oriģināls un kopija, vecāku pases (kopijas)

Noformējot komervīzas (dauzkārtējās)** ir nepieciešams - Pieprasījuma oriģinālam no Baltkrievijas jur. personas, izraksta oriģināls no Baltkrievijas uznņēmumu reģistra, sadarbības līguma kopija, īzziņa no darba vietas. Noformējot daudzkārtējas vīzas kopējam dienu skaitam gadā jābūt ne vairāk par 90 (180) dienam. 

Pēc nepieciešamības Konsulāts var pieprasīt  papild dokumentus. Ka arī konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Konsula nodevas, valūtas kursu izmaiņu dēļ, vīzas cenas var mainīties. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots. 

Vīzas

Ceļojumu grafiks

Kruīzi

beach