Ukraina

Vīzas uz Ukrainu uz 2017 gadu (Cenas EUR)
16 k. dienas 2 darba dienas
Tūrisma vienreizēja (līdz 90 dienām) 95 165
Tūrisma divkāršā (līdz 90 dienām) 140 240
Privāta vienreizēja  (dzimušiem Ukrainā) 90 160
Privāta divkāršā  (dzimušiem Ukrainā) 130 235
Divkārtējs tranzīts 130 235
Daudzkārtēja vīza 12 mēnešiem ( ja ir visi nepieciešamie dokumenti) *** 170 320

Noformējot  2 un vairāk pases - ATLAIDES !!!

Nepieciešamie dokumenti daudzkārtējās vīzas noformēšanai: pase, 1 foto, sadarbības līguma kopija ar firmu, kurā strādā cilvēks, kravas pārvadāšanaslicence, AIDS izziņa.

No 15.02.2013 ir nepieciešama med. apdrošināšana.

Ar klienta dokumentiem: pase, 1 foto, AIDS izziņa, Latvijas un Ukrainas firmas reģistrācijas apliecības kopija, līgums par sadarbību, Latvijas un Ukrainas firmas oriģinālās vēstules ar lūgumu noformēt vīzu.

Pēc nepieciešamības Konsulāts var pieprasīt  papild dokumentus. Ka arī konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Konsula nodevas, valūtas kursu izmaiņu dēļ, vīzas cenas var mainīties. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.  

Vīzas

Ceļojumu grafiks

Kruīzi

beach